Bảng gian lận của bạn cho thiết kế dòng thời gian trên trang Facebook mới [Infographic]

Ngay gưỉ: 2023-02-15 Danh mục: Tiếp thị

Bảng gian lận của bạn cho thiết kế dòng thời gian trên trang Facebook mới [Infographic]Bảng gian lận của bạn cho thiết kế dòng thời gian trên trang Facebook mới [Infographic]

Bạn đã sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi? Thời gian gần như đã lên! Theo Facebook,Vào cuối ngày hôm nay, tất cả các trang kinh doanh trên Facebook sẽ chuyển đổi sang thiết kế trang mới, nắm lấy thời gian xem bạn có thích hay không.

Một số doanh nghiệp sợ hãi về sự thay đổi. Nhưng màbạn, người đọc của bài viết này, không nên! Thiết kế dòng thời gian mới sẽ yêu cầu bạn thực hiện một số thay đổi đối với trang kinh doanh Facebook của bạn, nhưng hành động nhanh chóng và tối ưu hóa trang của bạn dành riêng cho thiết kế mới sẽ mang lại cho bạn lợi thế trong cuộc thi tụt hậu của bạn. Để giúp chuyển đổi của bạn dễ dàng hơn, chúng tôi đã tạo ra một infographic của tờ cheat 6 bước để làm nổi bật các tính năng chính của thiết kế trang mới. Vui lòng ghim nó, chia sẻ nó hoặc nhúng nó trên trang web hoặc blog của riêng bạn.

Và nếu bạn đang tìm kiếm một hướng dẫn chi tiết hơn để sử dụng thiết kế trang mới, bạn luôn có thể tải xuống hướng dẫn từng bước miễn phí của chúng tôi về các mốc thời gian trên trang facebook kinh doanh mới, hướng dẫn bạn qua các tính năng trang mới của Facebook khác nhau có thể hỗ trợ Tiếp thị của bạn và tăng cường nỗ lực tạo khách hàng tiềm năng của bạn.

Bảng gian lận của bạn cho thiết kế dòng thời gian trên trang Facebook mới [Infographic] Bảng gian lận của bạn cho thiết kế dòng thời gian trên trang Facebook mới [Infographic] Bảng gian lận của bạn cho thiết kế dòng thời gian trên trang Facebook mới [Infographic]

Bạn có phải là một trong những người chấp nhận thiết kế trang kinh doanh mới của Facebook trước đó không? Bạn nghĩ gì về bố cục mới?