Làm thế nào để yêu cầu quản lý để giảm tiếp thị truyền thống [Marketing Cast]

Ngay gưỉ: 2022-05-11 Danh mục: Tiếp thị

Bạn nhận ra giá trị của việc tạo bài đăng trên blog, video và các phần nội dung khác để thúc đẩy lưu lượng truy cập vào trang web của chúng tôi. Nhưng đội ngũ quản lý của bạn có chia sẻ cảm xúc đó không?

Thông thường, chính ông chủ của bạn, các giám đốc điều hành trong công ty và ban giám đốc của bạn, những người khăng khăng rằng bạn tiếp tục với tiếp thị truyền thống. Tiếp tục gửi thư trực tiếp, tham dự các triển lãm thương mại và trả tiền cho quảng cáo trên báo. "Đó là một thách thức rất lớn bởi vì chúng tôi đang phải đối mặt với những cách mọi người đã tiếp thị trong nhiều thập kỷ", David Meerman Scott nói.

Trong tập này của Weekly Marketing Cast, chúng tôi đi qua một số cách mà bạn có thể thuyết phục đội ngũ quản lý để giảm tiếp thị truyền thống.

Hỏi mọi người về thói quen của họ

Cách đơn giản nhất để thuyết phục ai đó về sự không hiệu quả của các kỹ thuật tiếp thị cũ là hỏi về thói quen của họ. Làm thế nào để họ nghiên cứu sản phẩm? Họ có lên mạng không? Họ có nhờ bạn bè tư vấn không? Hay họ đi đến các trang vàng và đọc quảng cáo trên các tờ báo địa phương? Nếu mọi người nói sự thật, họ sẽ thừa nhận rằng họ làm nghiên cứu sản phẩm trên các công cụ tìm kiếm và mạng xã hội. Và đó sẽ là sự chuyển đổi hoàn hảo cho câu hỏi, "Nếu đó là sự thật, tại sao bạn bắt tôi làm thư trực tiếp?"

Dưới đây là một tổng hợp tuyệt vời các sự kiện để giúp thúc đẩy cuộc trò chuyện này đi đúng hướng:

Đã đến lúc chuyển đổi tiếp thị của bạn

Bạn sẽ vẫn là một đại lý thay đổi?

Nếu bạn đang cố gắng thay đổi cách công ty của bạn tiếp thị, về cơ bản bạn là một đại lý thay đổi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những nỗ lực của bạn gặp phải cùng một loại kháng cự hết lần này đến lần khác? Bạn có một vài lựa chọn - để tiếp tục là tác nhân thay đổi đó, sống với hiện trạng hoặc tìm một công việc khác. Sớm hay muộn, bạn sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn đó.

Vậy bạn sẽ chọn con đường nào?