BREAKING: Hình ảnh hồ sơ Google+ hiện đang xuất hiện bên cạnh danh sách tìm kiếm

Ngay gưỉ: 2022-05-14 Danh mục: Tiếp thị

Google+ chỉ mới ra mắt được vài tuần và nó đã có tác động lớn đến tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Chúng tôi đã chia sẻ những ý tưởng chung vào đầu tuần này về cách Google+ sẽ tác động đến tìm kiếm, nhưng hôm nay chúng tôi có ví dụ chính đầu tiên của chúng tôi. Google đã bắt đầu tung ra một thay đổi cho trang kết quả công cụ tìm kiếm của mình, trong đó một hình ảnh hồ sơ tác giả và tên xuất hiện ở phía bên phải của danh sách tìm kiếm cá nhân. Ngoài ra, hình ảnh và tên liên kết trực tiếp đến trang hồ sơ Google+ của tác giả.


BREAKING: Hình ảnh hồ sơ Google+ hiện đang xuất hiện bên cạnh danh sách tìm kiếm
Đây là một thay đổi dramtic cho trang kết quả cổ điển của Google. Nó thay đổi hoàn toàn trọng lượng thị giác của kết quả. Mặc dù bài viết mashable được xếp hạng thứ tư trong tìm kiếm này, việc bổ sung hình ảnh và tên hướng dẫn mắt của bạn đến liên kết đó. Điều này có thể có tác động đáng kể đến tỷ lệ nhấp chuột cho các kết quả bao gồm hình ảnh tác giả.

Nó hoạt động như thế nào?

Nhờ con mắt tinh tường của thiên tài SEO cư trú HubSpot Brian Whalley, chúng tôi đã đề cập đến đó là công việc thay đổi cho các trang web bằng cách sử dụng thẻ "rel = me". Hiện tại các trang web này bao gồm TechCrunch, Mashable và GigaOm, nhưng danh sách này cũng có thể sớm bao gồm trang web của bạn. Thẻ "rel =me" là một thẻ đơn giản mà một người có thể sử dụng trên web để nói với Google rằng những gì có thể xuất hiện là các trang riêng biệt, thực sự là tất cả về cùng một người.
Về cơ bản, nó là một quá trình ba bước để làm cho điều này hoạt động cho trang web của bạn:

1. Có một liên kết bao gồm rel = "tác giả tôi" trong bài viết blog của bạn. Chẳng hạn như <a href ="http://mashable.com/author/jennifer-van-grove/" rel="author me"> like Jennifer's does.
2. Trên trang được liên kết (http://mashable.com/author/jennifer-van-grove/), liên kết đến hồ sơ Google+ cho tác giả. Bao gồm thẻ, <a href="https://plus.google.com/100834378485895409468" rel="external nofollow me">AnchorText</a>
3. Bây giờ Google biết rằng tác giả của bài viết đó có một trang cụ thể.
Trên hồ sơ Google+ của mình, cô liên kết trở lại hồ sơ Mashable của mình trong khu vực "Liên kết" và chỉ ra rằng liên kết là về cô thông qua hộp kiểm khi thêm liên kết, để nó được thiết lập rằng cả hai hồ sơ đều giống nhau và đối ứng.
Ba bước này giải thích cách Google biết để hiển thị một hình ảnh hồ sơ nhất định dọc theo một kết quả cụ thể. Để tìm hiểu thêm về "rel =me", hãy xem bài đăng này trên Diễn đàn quản trị web của Google.

Tiếp thị takeaway

Google+ là mới nhưng đã có tác động lớn đến Google Search. Bao gồm hình ảnh hồ sơ của các tác giả dọc theo danh sách tìm kiếm trang web là một thay đổi lớn đối với những gì theo truyền thống là một trang không trực quan. Nếu bạn có một blog, bạn nên bắt đầu sử dụng thẻ "rel = me" ngay lập tức để có hình ảnh hồ sơ Google+ của bạn xuất hiện bên cạnh resutls của bạn trong một nỗ lực để làm cho chúng xã hội hơn và nổi bật hơn trên trang. Hãy để mắt đến các cahnges trong tương lai để tìm kiếm của Google để làm cho nó xã hội hơn.